temperatury przechowywania żywności haccp COVID19

  • haccp w przedszkolu materiały
    haccp w przedszkolu materiały
    Dodany: 2020-05-06 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 0

    haccp w przedszkolu materiały. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących.


Top