nomenklatura scalona pkwiu

  • Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
    Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
    Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Nomenklatura scalona | Komentarze: 1

    Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług.


Top