kody cn nomenklatura scalona

  • Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami
    Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami
    Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne | Komentarze: 2

    Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji. Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę także.


Top