rachunkowość budżetowa i finanse publiczne

img

Niniejszy opis wszechstronnie analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego obciążenie (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych dla podatników – w świetle kodeksów Unii Europejskiej dodatkowo państw członkowskich. Analiza prowadzona jest zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.Istotnym walorem prezentowanej publikacji książkowej jest ogromnie szczegółowa rozkład podmiotowego i przedmiotowego obszaru zastosowania odwrotnego obciążenia w obecnie bieżących przepisach unijnych i państw członkowskich. W niniejszym opracowaniu wskazano, kiedy i dlaczego może być trudno ustalić, lub do danej usługi znajdzie zastosowanie odwrotne obciążenie, jako mechanizm obligatoryjny lub fakultatywny. Szczególnie ważna jest analiza zakresu i sposobu wdrożenia odwrotnego zadłużenia jako mechanizmu obligatoryjnego i fakultatywnego w poszczególnych państwach członkowskich UE, przeprowadzona bezpośrednio w oparciu o (nieoficjalne, komercyjne) tłumaczenia angielskie podstawowych aktów prawnych państw członkowskich dotyczących VAT oraz – uzupełniająco – w oparciu o publikację, równolegle te dostępne uniwersalnie i nieodpłatnie, jakim sposobem i te dostępne odpłatnie dla subskrybentów. Takich szczegółowych informacji, z towarzyszącymi wnioskami dotyczącymi prawidłowości wdrożenia mechanizmu, próżno szukać w dostępnej literaturze.Autorka wnikliwie analizuje pozycję prawną (obowiązki, odpowiedzialność podatkową a także prawa) stron transakcji w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, w zestawieniu z z sytuacją, jeśliby mechanizm nie znalazł zastosowania. W pracy skatalogowano i usystematyzowano występujące w praktyce przypadki nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych stron transakcji dokonywanych w toku procedury odwrotnego obciążenia, dokonując oceny ich skutków, z uwzględnieniem wypracowanej poprzez Trybunał Sprawiedliwości orzeczniczej koncepcji należytej staranności (i dobrej wiary).W lekturze przeprowadzono również analizę porównawczą mechanizmu odwrotnego obciążenia i mechanizmu punktu kompleksowej obsługi, co może wyjaśnić odbiorcy, jakie wady i zalety, korzyści i zagrożenia są związane ze stosowaniem tych mechanizmów. Wielu podmiotom brakuje świadomości w tym zakresie, jaka jest szczególnie ważna wobec proponowanych na szczeblu unijnym zmian. Publikacja zawiera też wszechstronny model oceny dla instytucji wspólnego systemu VAT, który wskutek na swoją uniwersalność, może wyszperać zastosowanie nie tylko dla mechanizmu odwrotnego obciążenia, przecież i innych instytucji tego systemu.Publikacja zwracana jest w szczególności do przedsiębiorców dodatkowo ich służb podatkowych i księgowych, profesjonalnych pełnomocników, a podobnie pracowników administracji podatkowej i sędziów trybunałów administracyjnych. Teoretyczne i użyteczne rozmyślania na temat obszaru zastosowania odwrotnego obciążenia w opodatkowaniu usług wewnętrzunijnych dodatkowo połączonych z tym obowiązków, ryzyka, kosztów i praw podatników, stanowią źródło informacji przydatne w procesie rozliczeń podatkowych transakcji usługowych z elementem międzynarodowym dodatkowo kontroli prawidłowości tych rozliczeń. Rozważania zawarte w artykule będą pomocne nie tylko w procesie doradztwa klientom, niemniej jednak podobnie przy rozstrzyganiu potencjalnych sporów wśród podatnikami a administracją podatkową. Artykuł może być przede wszystkim przydatna na rzecz menadżerów międzynarodowych, w który sposób i krajowych firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz dla pracowników działów finansowych i księgowych przedsiębiorstw angażujących się w usługowe transakcje transgraniczne. Publikacja będzie też interesująca na rzecz studentów, doktorantów i pracowników naukowych również żaków kierunków prawniczych, administracyjnych i z zakresu rachunkowości.

  • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych bonito ustawa przewiduje Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych bonito ustawa przewiduje
  • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w budżecie Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w budżecie
  • Upewnij się na czyje konto zwrot podatku  wpis o podatkach Upewnij się na czyje konto zwrot podatku wpis o podatkach
  • Samodzielny księgowy  poznasz teoretyczne Samodzielny księgowy poznasz teoretyczne
  • wieloletnia prognoza finansowa województwa dolnośląskiego wieloletnia prognoza finansowa województwa dolnośląskiego
Top