Podatek od czynności

img

Leasing umowa leasingu opodatkowanie Wpis Umowy leasingu w Polsce - aspekty podatkowo-prawne stanowi podsumowanie informacji na temat umów leasingu z zakresu prawa cywilnego, podatkowego także podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono licznymi przykładami zastosowania poszczególnych instytucji prawnych dodatkowo tabelami mającymi usystematyzować zawartą w niej wiedzę. Przedstawiono w niej zarówno wyniki badań statystycznych krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających firmy leasingowe. W opracowaniu odrębny rozdział poświęcony został międzynarodowym aspektom umowy leasingu, ich oddziaływaniom na krajowe definicje leasingu także wzajemnemu przenikaniu się ustawodawstw państw europejskich i USA, a podobnie omówieniu takich zagadnień, jak: wybór prawa należytego także sposobów unikania podwójnego opodatkowania. W w opisie wnikliwie przedstawiono: - procedurę zawierania umów leasingu, - przypadki i skutki przedterminowego jej rozwiązania, - leasing konsumencki, - tematykę obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego w aspekcie kwalifikacji pojazdów, - różnice w definicjach leasingu na gruncie poszczególnych dziedzin prawa i ich skutki dla stron umowy. Lektura Umowy leasingu w Polsce - aspekty podatkowo-prawne pomaga odpowiedniej zrozumieć regulacje ustawowe umowy leasingu rozsiane po przeróżnych gałęziach prawa i aktach normatywnych. Wydanie II zostało uzupełnione wśród innymi poprzez dodanie omówienia regulacji dotyczących leasingu konsumenckiego dodatkowo przedterminowego rozwiązania umowy, a podobnie o dodatkowe wzory, wyjaśnienia i przykłady. Lektura zważa stan prawny na wrzesień roku, oraz ujęto w niej przemiany artykułów wchodzące w życie w latach -.

  • Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela zarządcy Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela zarządcy
  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim
  • Upadłość i kto może złożyć wniosek w toku przygotowanej Upadłość i kto może złożyć wniosek w toku przygotowanej
  • Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze
  • Ceny transferowe Magazyn konsygnacyjny call of stock Ceny transferowe Magazyn konsygnacyjny call of stock
Top