finanse publiczne owsiak 2017

img

Artykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w aktywności przedsiębiorstwa, jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor książki Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu i w jakim stopniu podatek przynoszący zysk wpływa na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa.Ponadto praca obejmuje pożyteczne wskazówki dotyczące celowości używania z leasingu finansowego w przedsiębiorstwie w świetle działania podatku dochodowego.Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na podejmowane decyzje i uzyskiwane efekty jest bezsporny. Przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne na oddziaływanie podatku dochodowego, co znajduje swój wyraz w polityce podatkowej przedsiębiorstwa, której celem jest optymalizacja płatności podatkowych. Wiedza o potencjalnych skutkach oddziaływania podatku dochodowego umożliwia podejmowanie takich decyzji, jakie przy realizacji określonego celu wywołują określone skutki podatkowe lub też pozwalają ich uniknąć.Publikacja poświęcona jest problematyce neutralności podatku dochodowego wobec decyzji leasingowych przedsiębiorstwa. W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi powszechnie stosowany sposób finansowania inwestycji. Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Stosowanie leasingu w Polsce na szerszą skalę wykazało, że stwarza on skomplikowane do rozwiązania problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym. Publikacja powinna zatem zyskać czytelników nie tylko wśród żaków i wykładowców kierunków ekonomicznych, w jakikolwiek sposób podobnie wśród praktyków.

  • Prawo restrukturyzacyjne  przeprowadzenie Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie
  • Akta osobowe termin wydania świadectwa Akta osobowe termin wydania świadectwa
  • Pracownik w koronawirus Podstawy legislacyjne zatrudniania Pracownik w koronawirus Podstawy legislacyjne zatrudniania
  • Terminy właściwe do wypłaty dodatkowego Terminy właściwe do wypłaty dodatkowego
  • Nowe prawo budowlane  oraz definicji Nowe prawo budowlane oraz definicji
Top